Blog

Gallup®

Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś. Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania, który może znaleźć […]

FRIS®

FRIS® opisuje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej […]