FRIS® opisuje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

FRIS® to metodologia, która określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Diagnoza Stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje danej osoby i jej mocne strony. Można je poznać poprzez wykonanie badania (testu) on-line. Specjalny kod aktywacyjny i instrukcję można otrzymać tylko od Certyfikowanego Trenera FRIS®. W ramach diagnozy otrzymuje się pełny raport z opisem oraz konsultację która jest omówieniem wyników.
http://www.fris.pl

Nasze predyspozycje mogą być umiejscowione w 4 obszarach:

 

Poznaj FRIS® style myślenia i działania

FRIS® metodology was created in order to provide simple and reliable information about ourselves. FRIS® Style diagnosis gives an insight into one’s natural predisposition, strategies for dealing with new situations, solving problems and making decisions, and indicates areas in which one can make most one’s Thinking Style. Thinking Styles is description of our minds habbits – it is woth to revealing and understanding. http://www.fris.pl

Our predispositions can be located in 4 areas: